Historia

Toivalan Metallin tarina alkaa puusepän verstaan metallipajasta, jonne Raimo Kolehmainen pestautui metallitöihin 1970-luvulla. Puusepän metallimiehenä toimiminen ei ollut ihan tarpeeksi. Hän näki tilaisuutensa tulleen, kun puuseppänä yritystä pyörittävä työnantaja päätti luopua omasta metallipajasta 1978. Kaverinsa kanssa tämä metallimies osti metallipajatoiminnan itselleen. Nimeksi pantiin sijainnin mukaan Toivalan Metalli Ky. Muutaman vuoden yhteisyrittämisen jälkeen Raimo osti pajan kokonaan itselleen ja alkoi kehittää Toivalan Metallia oman näkemyksensä mukaan. Toiminnan tuli olla aidosti asiakaslähtöistä, aikaa piti olla sekä pienille että isoille töille. Se pidettiin, mikä luvattiin, ja pian pajalla kuuluikin jo useamman työvälineen kalke.

Pitkään puusepänteollisuus oli pääasiakasryhmä, mutta myöhemmin osaamisen ja kasvun kautta kysyntää alkoi olla muillakin aloilla.  1980-luvulla mukaan täyspäiväisesti tuli Raimon poika Timo Kolehmainen. Oli aika kasvaa ja vahvistua, ja osaamisen kehittyessä nähtiin uusia toimimahdollisuuksia. Uusien tuotteiden käsittely vaati kuitenkin erilaisia menetelmiä ja koneita. Vuonna 2000 valmistuikin ensimmäinen laajennus vanhan hallin jatkoksi, ja samalla hankittiin uusia koneita.

Kehitys ei saa pysähtyä, eikä näin ole käynyt Toivalan Metallissakaan. Perinteikäs yritys pysyi perheen piirissä, kun Timosta tuli toimitusjohtaja sukupolvenvaihdoksen myötä vuonna 2005. Timon kaveriksi yritystä tuli jatkamaan Juha Kolehmainen isäukon jäädessä eläkkeelle.

Vuonna 2007 yhtiömuoto muutettiin Ky:stä Oy:ksi ja alettiin kasvaa urakalla; 2008 valmistui uusin laajennus halliin. Uusien tilojen myötä hankittiin useita koneita, jotka mahdollistivat entistä monipuolisemmat ja haastavammat työt. Vuosien varrella työntekijämäärä ja heidän osaamisensa on kasvanut jatkuvasti.

Jos kohta kehittyminen ja kasvu on tähän mennessä ollutkin fyysistä, koneiden hankintaa ja hallitilan laajennusta, nyt meneillään olevassa kehityshankkeessa katsotaan vahvasti tulevaisuuteen. Vahvoja, perinteikkäitä arvoja ei kuitenkaan unohdeta, sillä tahtona on jatkaa laadukasta, rehellistä työtä myös seuraavat vuosikymmenet.