Tulevaisuuden visio + arvot

Toivalan Metalli Oy on perinteikäs konepaja, joka täyttää asiakkaidensa toiveet tinkimättömän laadukkaasti, ajan hermolla pysytellen myös seuraavat vuosikymmenet.

Aidosti asiakaslähtöinen toiminta

Toimintamme lähtökohta on asiakas, joka tulee tyytyväisenä toisenkin kerran. Asiakkaan tarpeet täytetään ja haasteet ratkaistaan, oli kyseessä sitten iso tai pieni työ. Asiakkaidemme parhaaksi pidämme huolta omasta osaamisestamme, Toivalan Metallin jatkuvasta kehityksestä sekä konekantamme päivittämisestä ja laajentamisesta.

Tuotteen tinkimätön laatu

Ammattiylpeys on sitä, että voi suoraselkäisesti kehaista ”minä tein tuon”. Jokainen teko lähtee ajatuksesta, eli suunnittelu, toteutus ja arviointi on huomioitu tarkasti tuotantoprosessissamme.  Jokainen tuote käydään läpi ennen asiakkaalle luovuttamista, jotta tuote täyttää sille asetetut turvallisuus- ja toimivuusvaatimukset, estetiikkaa ja ulkonäköä unohtamatta.

Rehellinen työ

Toivalan Metalli edustaa rehellistä suomalaista työtä parhaimmillaan; se pidetään mikä luvataan. Rehellisyydestä pidetään kiinni myös sisäisessä toiminnassa: henkilöstöä kuunnellaan, koulutetaan ja otetaan mukaan vaikuttamaan kehitystoimenpiteisiin. Paikat ja miehet pidetään kunnossa.