Toimitusjohtajan vuosikatsaus 2016

24.01.2017 00:00

Toimitusjohtajan vuosikatsaus 2016

Vuosi 2016 on saatu päätökseen ja katseet ovat jo pitkällä meneillään olevassa vuodessa. Kiitämme edellisestä vuodesta henkilökuntaamme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme.

 

Toivalan Metallilla on tapahtunut tuoreimpana muutoksia johdon osalta, kun Timo siirtyi hoitamaan hallituksen puheenjohtajan tehtäviä ja Juha siirtyi hänen tilalleen vastaamaan toimitusjohtajan tehtävistä. Vastuualueiden muutoksista huolimatta molemmat jatkavat muuten samoja töitään Toivalan Metallilla.

 

Hallitustyötä on kehitetty samalla muutenkin vahvistamalla Toivalan Metallin hallitusta kahdella ulkopuolisella jäsenellä. Uudet jäsenet tuovat hallitukseen osaamista liiketoiminnan johtamisen ja hallitustyön kehittämisen sekä taloushallinnon kehittämisen saralle.

 

Vuoden aikana kasvatettiin vastuiden lisäksi myös liiketoimintaa, kun Toivalan Metalli osti heinäkuun lopulla Paineteho Oy:n putkentaivutusliiketoiminnan. Palvelun mukana saimme useita jo palvelua Paineteholla hyödyntäneitä sekä kokonaan uusia asiakkaita. Uusi palvelu otettiin mielenkiinnolla vastaan myös nykyisten asiakkaidemme puolesta. Markkinat ovat osoittaneet muutenkin piristymisen merkkejä ja kasvua, mikä on näkynyt kasvaneena tarjouspyyntöjen määränä.

 

Loppuvuonna asiakkaillemme lähetetty sähköinen asiakastyytyväisyyskysely antoi taas arvokasta tietoa toiminnastamme. Kyselyn tuloksena voimme todeta pystyneemme parantamaan asiakastyytyväisyyttämme ja löysimme myös kehitettävää.

 

Tahtotilamme on edelleen palvella asiakkaitamme entistä paremmin.

 

Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella Toivalan Metallin palveluita pidettiin keskimäärin parempana, kuin kilpailijoiden ja tässä oli tapahtunut parannusta edelliseen vuoteen verraten, jolloin myös Toivalan Metallin palveluita pidettiin keskimäärin parempana kuin kilpailijoilla.

 

Tärkeimmät kehityskohteet tunnistettiin tarjousprosessin kehittämisessä, sillä markkinoiden piristyessä ja tarjouspyyntöjen lisääntyessä resurssien riittävyys tarjouslaskennassa on ollut tiukalla. Keskitymme edelleen myös tuotteiden laatutason jatkuvaan parantamiseen.

 

Tulemme jatkamaa vuonna 2017 hyväksi havaitsemallamme tiellä, panostaen henkilöstön osaamiseen sekä laitekannan ja palveluidemme kehittämiseen.

 

Toimitusjohtaja,

 

Juha Kolehmainen