Kehittyvää uutta vuotta 2014!

16.01.2014 00:00

Viime vuonna kehitimme toimintaamme monesta eri näkökulmasta. Jatkuvan parantamisen hengessä valmista ei toki tulekaan, vaan kehitys kohti entistä parempaa metallipajaa jatkuu myös tänä vuonna. Teetimme vanhan vuoden lopuksi asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka avulla halusimme ottaa teidät, asiakkaamme, mukaan kehitystyöhön. Kiiitokset kaikille vastanneille!

Henkilöstöön ja tarjousmenettelyihin oltiin vastausten mukaan erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. Muutama prosentti koki henkilöiden tavoitettavuuden olevan heikohkoa –tämä on tiedostettu ja äänenne on kuultu, kiitoksia! Kiirettä ja touhua riittää, mutta lupaamme juhlallisesti, että pyrimme vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin mahdollisimman nopeasti.

Itse tuotteeseen ja palveluun liittyvissä kysymyksissä 100 % vastasi työn vastaavan sovittua aina (44 %) tai useimmiten (56 %). Koska pienilläkin asioilla voi olla suurensuuri merkitys, halusimme kuitenkin kartoittaa mikä on ollut vikana, jos huomauttamistarvetta on ollut. Olemme ottaneet palautteen vakavasti ja käyneet sen läpi henkilöstömme kanssa. Tekijöille on teroitettu työn laatua ja viimeistelyä sekä omavalvontaa entistä tarkemmin.

Uusina tuotteina meiltä toivottiin alihankintayhteistyötä sekä työskentelyä työmaalla. Molemmat asiat ovat keskusteltavissa ja sovittavissa, joten toivommekin halukkailta rohkeaa keskustelunavausta aiheeseen liittyen! Standardeihin ja viranomaisvaatimuksiin liittyviin toiveisiin olemme osittain vastanneet viime vuoden kehityshankkeen tiimoilta; tosin lopullinen sinetti puuttuu vielä CE-merkintäoikeuden käyttöluvan muodossa. Prosessi jatkuu ja tavoitteena on loppuhuipennus, eli sertifioitu SFS-EN 1090 vuoden alkupuoliskon aikana.

Kehitämme jatkuvasti viestintäämme. Kyselyn mukaan nettisivut ja sähköposti olivat toivotuimmat kanavat markkinointiin, kun taas projektin aikana yhteyttä voisi mieluiten pitää puhelimella ja sähköpostilla. Yhteydenpidon määrä taas on ollut pääosin sopivalla tasolla.

Erittäin ylpeinä kerromme, että 100 % vastaajista valitsisi Toivalan Metallin yhteistyöhön uudelleen erittäin (50%) tai melko (50 %) todennäköisesti. Lisäksi 92 % olisi valmis suosittelemaan Toivalan Metallia tuttavalle tai kollegalle. Lämpimät kiitokset luottamuksesta! Teemme parhaamme, että lunastamme luottamuksenne aina vain paremmin myös tänä vuonna.

Menestyksekästä vuotta 2014!

Toivottaa Toivalan Metallin väki